Archive for the ‘Noissy’ Category
Noissy – Histeria ’96 – (1996)

Master Info:

Histeria
Diambang pasti
Peluru Dikepala
Ratu Jelmaan
Sayang keliru

Funky Noissy
Mahkota Kasih
Hamba duit
Tahun 2000
Dalam kepasrahan

P & C 1996 Warnada sdn Bhd

lagu2 dan lirik oleh:
Sham, Ram (underground), sweet charity, s Milda
Harmann, man noissy, dan Mus,

Advertisements